Шести разред

Пета недеља – шести разред

Пета недеља 1. Лексикологија: аугментативи (са пејоративима), деминутиви (са хипокористицима)- обрада 2. Домаћа лектира – Бранислав Нушић: Аутобиографија – одломак Географија - обрада 3. Писање имена небеских тела- обрада 4. Домаћа лектира: Бранислав Нушић: Аутобиографија (одломак о падежима) – обрада 1. Лексикологија: аугментативи (са пејоративима), деминутиви (са хипокористицима) Аугментативи или увећанице – речи увећаног значења;… Прочитајте више Пета недеља – шести разред

Осми разред

Пета недеља – осми разред

1. Променљиве врсте речи. Променљиве именске речи https://valjinaucionica.weebly.com/vii-10421056105710581045-1056104510631048.html Овде се налази комплетна подела врста речи и подсетник за сваку врсту речи. Ово преписати у свеске!!!!!!!!!!!! Вежбе: 1. Прецизно одреди врсту именице: јединица, спавање, Аустрија, истина, унучад, пруће, соба 2. Прецизно одреди врсту придева: Иванин, камени, јулски, тамошњи, прашки, топао 3. Презино одреди врсту бројева: тридесет… Прочитајте више Пета недеља – осми разред

Шести разред

Четврта недеља

Грађење речи Послушати пекар преломити грађанин размишљати воден издубити београдски саставити зубарка обгрлити Творбена однова- део речи на који додајемо префикс или суфикс и добијамо нову реч Префикс – део речи који стоји испред творбене основе (са-, по-, пред- , без-, из-, раз-, об-….) Суфикс – део речи који стоји иза творбене основе (-ски, -… Прочитајте више Четврта недеља

Осми разред

Четврта недеља

1. Дијалекти ШТОКАВСКИ ДИЈАЛЕКАТ Један од три дијалекта српског језика; постоје још и кајкавски(Хрватска) и чакавски(Истра). Имена су добили према томе како се изговара упитно-односна заменица ШТА. Наш језик припада штокавском дијалекти. У зависности од изговора старог гхласа „јат“, настали су екавски , ијекавски и икавски говори: млеко (е) млијеко (ије/је) млико (и) У оквиру… Прочитајте више Четврта недеља

Осми разред

Трећа недеља

ТРЕЋА НЕДЕЉА 1. Развој српског књижевног језика: српскословенски, рускословенски, славеносрпски. Вукова реформа. - обрада 2. Језичка култура: О Вуку Караџићу, увежбање /утврђивање 3. Српски рјечник Вука Стефановића Караџића, обрада 4. Књижевни језик Срба од Вука до данас. Језици националних мањина, обрада 1. Развој српског књижевног језика: српскословенски, рускословенски, славеносрпски. Вукова реформа Прва словенска азбука била… Прочитајте више Трећа недеља

Шести разред

Трећа недеља

Трећа недеља 1. Били су деца као и ти-Гроздана Олујић- обрада 2. Језичка култура- О чему маштам- утврђивање/вежбање 3. Подела речи по настанку: просте речи и творенице; породица речи- обрада 4. Уочавање корена речи- обрада 1. Били су деца као и ти-Гроздана Олујић- обрада Прочитати текст из читанке Одредити: књ. род књ.врсту тему ликове особине… Прочитајте више Трећа недеља

Шести разред

Иницијално утврђивање

1. Одреди врсту речи: летос, лево, петак 2. Одреди врсту именице: шестица, ћуп, пруће 3. Одреди врсту придева: десни, новосадски, камени 4. Напиши датив 1. лица множине личне заменице 5. Разврстај на предлоге и прилоге: горе, до, лево, о 6. Одреди падеж подвученим речима: У уторак ћемо имати иницијални тест из српског језика тако нам… Прочитајте више Иницијално утврђивање

Осми разред

Иницијално утврђивање

1. Подвуци синтагме у речеченици: Стара љуљашка која је била завезана за осушену крушку њихала се изразито снажно, вративши ме изненада у рано детињство и најлепше и најмирније године живота. 2. Препиши синтагме из прве реченице, одреди им центар и врсту: 3. Одреди какве су реченице по комуникативној функцији: Срећан рођендан! Колико је сати? Какав… Прочитајте више Иницијално утврђивање

Седми разред

Седми разред – четрнаеста недеља (ПОСЛЕДЊА)

Драги седмаци, сад је стварно К Р А Ј!!!!!!!! 🙂 🙂 🙂 Ево списка лектире за осми разред: 1. Епске песме о ослобођењу Србије и Црне Горе2. Сумњиво лице, Бранислав Нушић3. Избор из савремене српске поезије и прозе4. Деца, Иво Андрић Што се тиче уџбеника, можете их слободно позајмити од осмака, дакле није битно да… Прочитајте више Седми разред – четрнаеста недеља (ПОСЛЕДЊА)

Пети разред

Пети разред – четрнаеста недеља (ПОСЛЕДЊА)

Драги петаци, сад је стварно К Р А Ј!!!!!!!! 🙂 🙂 🙂 Ево списка лектире за шести разред: 1. Дечаци Павлове улице, Ф.Молнар2. Мој дека је био трешња, Анђела Нанети3. Епске песме о Косовском боју4. Епске песме о М, Краљевићу5. Орлови рано лете, Б. Ћопић6. Аутобиографија, Б. Нушић Што се тиче уџбеника, можете их слободно… Прочитајте више Пети разред – четрнаеста недеља (ПОСЛЕДЊА)